POETRY CORNER


Welsh

Nid wyp yn flin...

 

Maen flin gennyf dros y llywodraethwyr,

Oherwydd ganwyd hwy thrchwant am bŵer gormodol

A mae angen gwaharddwyr arnynr.

 

Maen flin gennyf dros y gwaharddwyr,

Oherwydd feu ganwyd i linach llywodraethwyr a maent

Hwyn gwahardd nid y pethau a waherddir ond

Y pethau nad ydynr yn eu perchen a mae

Angen dienyddwyr arnynt.

 

Maen flin gennyf dros y dienyddwyr oherwydd

Y gwaharddwyr a ries enedigaeth iddynt ac

Owherwydd ni fuddanr yn dienyddou humain.

 

Maen flin genuf dros y milwyr a anwyd

Ir llywodraethwyr, am na wyddanr yn aml

Beth a wna eu cymwunaswyr.

 

Maen flin gennyf dros blant y llywodraethau,

Oherwydd eu bod weiu trwytho yn yr un pethau.

 

Nid wyf yn flin am yr artistiaid,

Oherwydd y Creawdwr a roes enedigaeth iddynt hwy i

Ganwyd hwy er mwyn creu,

Yn gyffelyb iddo fe!

 

 

 

  

SELECT  LANGUISH  

 

ENGLISH

RUSSIAN

FRENCH

ITALIAN

GERMAN

WELSH

ESPERANTO

HUNGARIAN

PORTUGUESE

GREEK

FINNISH

SERBIAN

DANISH

 

 

 


All images and text copyrighted.  All rights reserved.    Copyright 2002 David Wiley.